Campea Care – Omtanke

Campea har en vision om vilka vi vill vara, både inför oss själva och inför våra kunder. Vi vet också att vårt bästa idag kanske inte är tillräckligt bra i morgon. Men, det tycker vi är både roligt och utmanande och vi uppmanar alla att ständigt utmana oss i denna strävan! Vi arbetar med detta inom 4 olika områden. Alla är lika viktiga och bygger på vårat enkla kärnvärde omtanke. Vi kallar det Campea Care.

1. Våra kunder

Våra kunder är det viktigaste vi har. Vi vill vara den första kontakten du som kund har med ditt nya fordon eller kanske till och med denna livsstil. Vi berättar gärna och delar med oss av det vi vet. Men, vi tror att det är ännu viktigare att lyssna. Bara då kan vi förstå vad som är viktigt för dig. Vi försöker arbeta metodiskt även med detta.

A. Behov och önskemål
B. Presentation av tänkbara alternativ
C. Finansieringsförslag och övriga önskemål
D. Uppföljning

2. Våra fordon

Våra husvagnar och våra husbilar är det som förverkligar alla de drömmar en tidig vårdag eller en samlad familj kan innebära. Oavsett om upplevelsen är en tre veckor lång resa genom ett grönskande Mosel eller en nära-stranden-upplevelse på Öland så är en trygg och anpassad resekamrat den gemensamma nämnaren. För Campea innebär det att alla våra fordon hanteras enligt en strikt rutin:

A. Varudeklaration
Fordonet kontrolleras när det kommer till oss via inleverans. Först okulärt, dvs. fordonet granskas av en särskilt ansvarig Campea Kund Ansvarig (CKA). Transportskador eller annat uppenbart noteras och meddelas kund eller transportör. Är fordonet begagnat genomgår det en grundlig inleveranskontroll och en varudeklaration upprättas. Varudeklarationen innefattar tillhörande extrautrustning, teknisk funktionalitet, not om ev. skador/brister, men också täthetskontroll och fuktighetskontroll. Är det en husbil genomförs en särskild husbilsbesiktning som grundligt beskriver skick på motor, drivlina, chassi osv.

B. Kontinuerligt underhåll
Våra fordon tvättas och kontrolleras kontinuerligt under tiden de står till försäljning i våra lokaler eller inom våra inhägnade områden. Batterier är bortkopplade och gasolflaskor är urtagna. Vattensystem är tömda och andra förberedelser är gjorda för att försäkra oss om att fordonet är lika fina när våra kunder visar intresse för dem som de var den dagen de godkändes för försäljning.

C. Utleveranskontroll och tvätt/städning
När ett fordon är sålt genomgår varje fordon först en utleveranskontroll. Detta sker alltid enligt fastlagt rutin och oavsett om fordonet är begagnat eller nytt. Samtliga funktioner kontrolleras och alla ytor undersöks i jakt på skador eller defekter.

D. Utleveransgenomgång
Vid utleverans tar ansvarig säljare emot de nya ägarna och presenterar husvagnen eller husbilen. När dokument är påskrivna och fordonet överfört till den nya ägaren genomförs en utleveransgenomgång. Denna genomförs av den tekniker (vår Campea kund Ansvarig) som ansvarat för utleveranskontrollen. Det finns då gott om tid för frågor om sådana finns.

E. Garanti och trygghet
Alla nya fordon har 2 års nyfordonsgaranti. Alla fordon (Kabe och Adria) har dessutom totalt 5 års fukt-och täthetsgaranti under förutsättning att en årlig kontroll genomförs. Till samtliga begagnade fordon ingår en 3 månaders begagnat försäkring från vår samarbetspartner Svensk Bilgaranti. Det går dessutom att förlänga försäkringen till 12 eller 24 månader.

3. Vår Personal

Vår personal är de som är Campea. Utan dem är vi fastigheter, datasystem, skiftnycklar och fordon i mörker. Därför försöker vi vara ett företag som månar om våra anställda. Detta gäller både friskvård och pensionsförsäkringar. Men, också frihet att få utveckla verksamheten, ansvar för egna uppgifter och förtroendet att växa som individ. Vi vet att tillsammans kan vi uppnå så mycket mer än vad var och en av oss kan ensamma. Men, vi ställer också krav på varandra. Vår kultur ska bygga på omtanke. En person som inte vill bry sig, som inte har förmågan och disciplinen att göra det lilla extra, kommer inte att få arbeta hos oss, inte heller vill han eller hon det. Tempot är högt, kraven är höga. De som tycker om det, tycker om att arbeta på Campea. Vi, alla som arbetar på Campea, är nämligen helt avgörande för att vi ska ha det roligaste arbetet som finns att gå till.

4. Vår omgivning

Vår omgivning och de som finns runt omkring oss kan också behöva lite extra stöd. Vi försöker tänka även på dem som har det svårt eller som behöver hjälp. Våra insatser kan variera. 2016 har vi valt att stödja Ung Cancer.

Ung Cancer har som uppgift att skapa mötesplatser, sprida information och vara de ungas röst både på individ- och gruppnivå. Ung Cancer arbetar för att ingen ska känna sig ensam i det de går igenom och att de alltid ska veta att det finns någonstans de kan vända sig om de behöver hjälp. Det tycker Campea är beundransvärt och sponsrar tillsammans med Adria Sverige och Kama Fritid Ung Cancer med en husbil under sommarturnén. Allt för att fler unga människor med cancer ska kunna möta och få stöd av dessa eldsjälar.

campea care
Campea Cares fyra kärnvärden